Välkommen till Svenska GyncancergruppenWelcome to the Swedish Gynecologic Cancer Group

Om SweGCG

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) grundades 2013 och är en nationell forskargrupp för samarbete kring kliniska studier av gynekologiska cancersjukdomar.
Syftet med SweGCG är att genom nationellt och internationellt samarbete initiera och bedriva kliniska och translationella studier med hög vetenskaplig kvalitet. Studierna bör vara utgående från, men ej begränsade till, det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer.

SweGCG stöttas ekonomiskt av Cancerfonden.

SweGCG består av seniora forskare inom fältet gynekologisk onkologi. Gruppen strävar efter att ha medlemmar ifrån en blandning av kompetenser som gynekologisk onkologi, tumörkirurgi, statistik, psykologi och omvårdnad. Samarbete med forskare utanför gruppen liksom med yngre doktorander uppmuntras. SweGCG har publicerat ett flertal artiklar som har presenterats på internationella konferenser som ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) och IGCS (International Gynaecological Cancer Society).