Välkommen till Svenska GyncancergruppenWelcome to the Swedish Gynecologic Cancer Group

Vi förbättrar
kvinnors hälsa

Vi är dedikerade till fortsatt forskning om gynekologisk cancer för att kunna rädda och förbättra kvinnors liv

Svenska Gynekologiska CancerGruppen (SweGCG) grundades 2013 och är en nationell forskargrupp för samarbete kring kliniska studier av gynekologiska cancersjukdomar.
Syftet med SweGCG är att genom nationellt och internationellt samarbete initiera och bedriva kliniska och translationella studier med hög vetenskaplig kvalitet. Studierna bör vara utgående från, men ej begränsade till, det Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk cancer.

SweGCG stöttas ekonomiskt av Cancerfonden.

SweGCG består av seniora forskare inom fältet gynekologisk onkologi. Gruppen strävar efter att ha medlemmar ifrån en blandning av kompetenser som gynekologisk onkologi, tumörkirurgi, statistik, psykologi och omvårdnad. Samarbete med forskare utanför gruppen liksom doktorander uppmuntras. SweGCG har publicerat ett flertal artiklar som har presenterats på nationella konferenser som ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) och IGCS (International Gynaecological Cancer Society).

Läs våra senaste nyheter och publikationer

Oral presentation on ESGO 2023: Has time to chemotherapy from primary debulking surgery in advanced ovarian cancer an impact on survival? A population-based nationwide SweGCG study